Hallo wereld.

Brandveiligheid Oplossingen van FTC-Europe

Fire Safety Consultancy Europe (FTC-E) heeft een lange en brede ervaring op het gebied van brandveiligheid zowel nationaal als internationaal. De brandveiligheids oplossingen die FTC-Europe aanreikt zijn gebaseerd op wetenschappelijke documentatie en een pragmatische benadering. Een dergelijke wetenschappelijk en pragmatische benadering is vrijwel uniek te noemen in de wereld van brandveiligheid.

Met een dergelijke ervaring wordt actief deelgenomen in commissies en inspraakorganen ten behoeve van petrochemie of deelname in deskundigenpanel van het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid. Als spreker van internationale bijeenkomsten wordt de visie weergegeven ten aanzien van ‘fire safety engineering’ (FSE) en de toegevoegde waarde van ‘computational fluid dynamics’ (CFD).

Op basis van deze kennis is het mogelijk diepgaand inzicht te geven over de aspecten van de ontwikkeling, de risico’s, de omvang van een brand en invloed van actieve brandveiligheidssystemen zoals rookgas- en warmtestromingen en/of blussystemen.

FTC-Europe is volledig thuis op het gebied van alle aspecten van brand zoals hieronder genoemd.

Aanbestedingsproces

Aanbestedingsproces brandveiligheid Bij het vinden van een leverancier/installateur is het mogelijk te kiezen uit verschillende aanbestedingsprocedures. Afhankelijk van ...
Lees meer

Brandveiligheidsinstallaties

Brandveiligheidinstallaties Er zijn twee types brandveiligheidsinstallaties: Passieve brandveiligheidsinstallaties. Dit zijn bijvoorbeeld brandmeldinstallaties op b...
Lees meer

Industrie

Industrie brandveiligheid Industrie kan worden uiteengezet in: procesinstallaties die buiten gebouwen zijn geplaatst, zoals tankopslag of raffinaderijen procesin...
Lees meer

Gebouwen

Brandveiligheid gebouwen De woningwet geeft een duidelijke definitie van een gebouw: bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wand...
Lees meer

Vergunningen & juridisch

Vergunningen & juridische ondersteuning (Inter)nationaal wordt gewerkt met vergunningstelsels, in veel gevallen wordt gestart met een bouwvergunning waarna afhankeli...
Lees meer

Technical Due Diligence

Technical Due Diligence Een technical due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beel...
Lees meer

Referenties