Vergunningen & juridisch

vergunningen-juridische-brandveiligheid-eftc.nl

Vergunningen & juridische ondersteuning

(Inter)nationaal wordt gewerkt met vergunningstelsels, in veel gevallen wordt gestart met een bouwvergunning waarna afhankelijk van de situatie een gebruiksvergunning of een melding brandveiligheid dient te worden aangevraagd.
In een dergelijk proces is het van belang in de startfase strategisch overwegingen te maken ten einde een proces zo efficiënt mogelijk, zowel financieel als technisch, te laten verlopen.

Een vergunning is in feite een contractuele afspraak tussen een publieke en private partij waarbij het mogelijk is dat er een verschil van inzicht is of ontstaat in een latere fase. Op basis van kennis en ervaring kan FTC-Europe aangegeven, dat indien in een later stadium, welke brandveiligheidsmaatregelen genomen behoren te worden die tot vertraging van het bouwproces kan leiden. Een vergelijkbare situatie kan worden herkend bij het aanvragen van een gebruiksvergunning of een melding ‘brandveilig gebruik’.

In een verschil van inzicht is het voor de bevoegd gezag mogelijk handhavingsprocedures te starten. Hierbij dient de vraag te worden gesteld of bevoegd gezag in zijn recht staat. Bijvoorbeeld bevoegd gezag stelt de eis dat er aanvullende brandveiligheidsmaatregelen genomen dienen te worden. Dergelijke vragen kunnen enkel door FTC-Europe in samenwerking met deskundige juristen beantwoord worden.

FTC-Europe gaat in overleg met opdrachtgever en eventueel met een jurist om de aangelegenheid te analyseren en/of bespreken. In dergelijke bespreking wordt de handhaafbaarheid van wet- en regelgeving beoordeeld, gekeken naar afgegeven vergunning(en) en de situatie beoordeeld. Aan de hand van deze informatie wordt een strategie bepaald en op welke wijze in gesprek te gaan met bevoegd gezag.

Referenties