Aanbestedingsproces

aanbestedingsproces-brandveiligheid-eftc.nl

Aanbestedingsproces brandveiligheid

Bij het vinden van een leverancier/installateur is het mogelijk te kiezen uit verschillende aanbestedingsprocedures. Afhankelijk van de gekozen procedure doorloopt u samen met FTC-Europe gedurende het aanbestedingsproces een aantal stappen om te komen tot een optimale brandveiligheidsinstallatie.

Optimale prijs/kwaliteitverhouding

De brandveiligheidsmarkt is niet altijd even transparant. Door onze kennis over en ervaring met aanbestedingen is het mogelijk een optimale en economisch verantwoorde brandveiligheidsinstallatie te verkrijgen met behulp van FTC-Europe. Door een aanbestedingsproces goed te doorlopen, kan een optimale prijs/kwaliteitverhouding bereikt worden.

Begeleiding en advies bij aanbesteding

FTC-Europe heeft in het verleden verschillende opdrachtgevers begeleid en geadviseerd bij het opstellen van de aanbestedingsprocedure, -voorwaarden en -selectie. De meest gekozen procedure is een aanbesteding waarbij minimaal vijf leveranciers/installateurs worden benaderd. Na het aanleveren van de offertes nodigt de opdrachtgever minimaal drie partijen uit om een presentatie te geven. Aan de hand daarvan bepaalt de opdrachtgever de keuze.

Referenties