Brandveiligheidsinstallaties

brandveiligheidsinstallaties-brandveiligheid -eftc.nl

Brandveiligheidinstallaties

Er zijn twee types brandveiligheidsinstallaties:

  1. Passieve brandveiligheidsinstallaties. Dit zijn bijvoorbeeld brandmeldinstallaties op basis van de norm NEN2535.
  2. Actieve brandveiligheidsinstallaties. Deze worden veelal gecombineerd met passieve installaties. Echter, niet alle actieve installaties hebben een passieve installatie nodig. Een sprinklerinstallatie is bijvoorbeeld een actieve installatie waarbij niet altijd een passieve installatie nodig is.

Noodzaak tot installeren van brandveiligheidsinstallaties

Op basis van de wet- en regelgeving wordt bij het aanvragen van een vergunning(en) beoordeeld of de noodzaak tot het installeren van brandveiligheidsinstallaties aanwezig is. Andere partijen die soms aanvullende eisen stellen, zijn de verzekeraars. Daarnaast is op basis van ‘business continuity’ of veiligheidsfilosofie en/of -strategie veelal een brandveiligheidsinstallatie noodzakelijk.

Ontwerpdocumenten voor een aanbestedingsprocedure

Ten einde een goed ontwerp en daarmee een aanbestedingsprocedure te verkrijgen, zijn ontwerpdocumenten (PvE’s, UPD’s) essentieel. Uitgangspunten voor dergelijke ontwerpdocumenten zijn (inter)nationale normen. Aangezien geen gebouw en/of toekomstige inrichting van een gebouw hetzelfde is, is maatwerk cruciaal.

Ten einde in zeer specifieke situaties wordt in nauwe samenwerking met OneSimulations een 3D-simulatie gemaakt ten einde rook- en warmtestromingen en/of invloed blussystemen zichtbaar te maken.

FTC-Europe heeft relaties, waaronder zeer grote bouwondernemingen en fabrieken, met ruime ervaringen op dit gebied. Op basis van deze ervaringen komen de (aanbesteding)procedures tot stand om te komen tot een brandveiligheidsinstallatie die past bij u als opdrachtgever en bij uw gebouw.

Referenties