Industrie

industrie brandveiligheid eftc.nl

Industrie brandveiligheid

Industrie kan worden uiteengezet in:

  • procesinstallaties die buiten gebouwen zijn geplaatst, zoals tankopslag of raffinaderijen
  • procesinstallaties die binnen gebouwen zijn geplaatst, zoals opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15) en/of distilleerderijen.

Bij beide situaties zijn specifieke brandveiligheidsaspecten vereist.

Wet- en regelgeving

In het kader van veranderde (pseudo)wet- en (pseudo)regelgeving zoals de PGS 15- en PGS 29-richtlijnen zal het bevoegd gezag om aanvullende informatie verzoeken. In een dergelijke situatie is het van belang de mogelijkheden te kennen die invulling kunnen geven aan de wensen van het bevoegd gezag.

De (pseudo)wet- en regelgeving geeft altijd de mogelijk tot het vinden van een gelijkwaardige oplossing waarmee een eenzelfde of een hoger brandveiligheidsniveau kan worden behaald:

PGS 15-richtlijn, ‘opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’ stelt algemene eisen. Deze eisen worden door het opnemen van voorwaarden in een milieuvergunning rechtskrachtig.
PGS 29-richtlijn, ‘bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’. Deze richtlijn geeft onder andere de mogelijkheden om op basis van risicoanalyses andere brandveiligheidsmaatregelen te nemen.

Creatieve oplossingen met FTC-E

FTC-Europe heeft op basis van haar uitgebreide kennis en langdurige (inter)nationale ervaring voor onder andere de (petro)chemie en de farmacie creatieve oplossingen bedacht. FTC-Europe was lid van een deelcommissie actualisatie PGS 15 en werkgroep PGS 29, waardoor we over actuele informatie beschikken. De uitgangspunten voor de creatieve oplossingen die FTC-Europe biedt, zijn gebaseerd op wetenschappelijk literatuuronderzoek en worden zo nodig ondersteund door computersimulaties.

Referenties