Technical Due Diligence

due diligence-brandveiligheid -eftc.nl

Technical Due Diligence

Een technical due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen van de over te nemen onderneming.

Tijdens deze onderzoeken is een van de essentiële onderdelen de staat van de brandveiligheid in desbetreffend bouwwerk. Veelal zijn de eisen ten aanzien van brandveiligheid vastgelegd in vergunningen.
Daarnaast is het mogelijk dat bij veranderd gebruik de brandveiligheidsinstallatie(s) niet meer overeenkomstig is met het basisontwerp van de brandveiligheidsinstallatie(s).

FTC-Europe is gespecialiseerd in het desk- en field research, in het verleden heeft FTC-Europe voor verschillende (inter)nationale projecten desk- en fieldresearch uitgevoerd, bijvoorbeeld de overname van hotels in Praag, winkelcentrum Maastricht, hotel Rotterdam en verscheidene (olie) opslagterminals in de Europese havens, zoals de haven van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen.

Referenties